Navigace

Obsah

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019

Typ: ostatní
Informace pro občany

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4
Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad
Vltavou

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně všichni poplatníci,
u nichž došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně
okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka nemovitých věcí,
změna výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití nemovitých věcí).
Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro
Středočeský kraj v termínu nejpozději do 31. ledna 2019.

Za pozdní podání daňového přiznání bude ukládána pokuta ve smyslu § 250
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí
podat daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím
aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na
www.daneelektronicky.cz. Dílčí a zkrácené dodatečné daňové přiznání je možné
podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven
formát a struktura datové zprávy.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období,
pokud nepřesáhne částku 5 000,- Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná
ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného
zdaňovacího období, u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu pak do
31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
Od zdaňovacího období roku 2016 se mohou poplatníci přihlásit k placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do termínu pro podání

přiznání. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-
a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo.

Od zdaňovacího období roku 2017 se mohou poplatníci (fyzické osoby, které nejsou
přihlášeny k placení prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu
datovou schránku) přihlásit k nové službě - zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem, a to nejpozději do 15. března 2019. Více informací

naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-
zasilani-udaju-p-7638

V případě nejasností se prosím informujte na Územním pracovišti v Kralupech nad
Vltavou buď osobně v úřední dny - pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo v
každý pracovní den na telefonních číslech 315728360, 361, 363, 365.

Ivana Ondřichová
vedoucí oddělení

 

Dokument ke stažení


Příloha

Vytvořeno: 10. 1. 2019
Poslední aktualizace: 10. 1. 2019 14:46
Autor: Správce Webu