Navigace

Obsah

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Účtový rozvrh bez rozpočtové skladby pro rok 2020 Staženo: 198x | 31.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet pro rok 2020 Staženo: 57x | 01.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 5/2020 Staženo: 17x | 24.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 4/2020 Staženo: 16x | 23.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 3/2020 Staženo: 37x | 20.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 2/2020 Staženo: 54x | 29.04.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 1/2020 Staženo: 45x | 30.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 17x | 04.06.2020

Středočeský kraj_Zpráva OBEC JEDNORÁZOVÁ PDF Staženo: 19x | 04.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 25x | 04.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 25x | 04.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 14x | 23.06.2020