Navigace

Obsah

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Účtový rozvrh bez rozpočtové skladby pro rok 2020 Staženo: 397x | 31.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet pro rok 2020 Staženo: 148x | 01.01.2020

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-2023 Staženo: 26x | 25.11.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2023 Staženo: 19x | 22.12.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 45x | 25.11.2020

Přehled plánovaných výdajů pro rok 2021 Staženo: 33x | 16.11.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 17x | 22.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 8/2020 Staženo: 13x | 23.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 7/2020 Staženo: 36x | 27.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 6/2020 Staženo: 66x | 22.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 5/2020 Staženo: 83x | 24.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 4/2020 Staženo: 79x | 23.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 3/2020 Staženo: 97x | 20.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 2/2020 Staženo: 123x | 29.04.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 1/2020 Staženo: 107x | 30.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 85x | 04.06.2020

Středočeský kraj_Zpráva OBEC JEDNORÁZOVÁ PDF Staženo: 92x | 04.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 83x | 04.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 102x | 04.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 80x | 23.06.2020