Navigace

Obsah

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty - Účtový rozvrh bez rozpočtové skladby - rok 2019 Staženo: 200x | 04.02.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2019 - 2021 Staženo: 97x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 - 2021 Staženo: 117x | 17.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty přehled plánovaných výdajů na rok 2019 Staženo: 118x | 02.01.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu pro rok 2019 Staženo: 110x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet pro rok 2019 Staženo: 133x | 17.01.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 Staženo: 105x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 3/2019 Staženo: 33x | 26.06.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 2/2019 Staženo: 31x | 28.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 1/2019 Staženo: 54x | 20.03.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 9/2018 Staženo: 103x | 22.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 8/2018 Staženo: 105x | 04.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Staženo: 32x | 05.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 35x | 24.06.2019