Navigace

Obsah

Zpět

Evidence osobních údajů – Obec Zlončice

Dokument ke stažení: Evidence osobních údajů – Obec Zlončice

 

Evidence osobních údajů – Obec Zlončice

Administrativa

    Agenda:        Správa obce

                                           Účel:  agendy správy obce (administrativa; zápisy z jednání, výborů a komisí; škodní události; vyjádření,

                                                   žádosti)

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  dotčená osoba

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let podle typu dokumentu

    Agenda:        Účetnictví

                                           Účel:  vedení účetní evidence

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje, elektronická komunikace

                        Kategorie subjektu:  osoba

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let podle typu dokumentu

    Agenda:        Smlouvy

                                           Účel:  uzavírání smluvních vztahů

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje, datum narození

                        Kategorie subjektu:  smluvní partner

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let po uplynutí účinnosti smlouvy (dle spisového a skartačního řádu)

    Agenda:        Pronájem nebytových prostor

                                           Účel:  evidence a výkon agendy nebytových prostor dle stanovených pravidel

               Kategorie osobních údajů:  adresní, identifikační

                        Kategorie subjektu:  žadatel o pronájem nebytových prostor, nájemce

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let po uplynutí účinnosti smlouvy (dle spisového a skartačního řádu)

    Agenda:        Nahlížení

                                           Účel:  evidence nahlížení do veřejných listin

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  žadatel o nahlédnutí

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 let

    Agenda:        Personální a mzdová agenda

                                           Účel:  zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, člen zastupitelstva, fyzická osoby, se kterou byla uzavřena

                                                    dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

    Agenda:        Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

                                           Účel:  poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

                                                   informacím

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  žadatel

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let

Komunikace

    Agenda:        Komunikace

                                           Účel:  emaily, datová schránka a pošta

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje, elektronická identifikace

                        Kategorie subjektu:  odesílatel, příjemce

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  dle obsahu

Obecní agendy

    Agenda:        Vyjádření a souhlasy

                                           Účel:  vyjádření a souhlasy ve věcech stavebního řízení včetně řízení podle zákona o pozemních

                                                   komunikacích

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje, datum narození

                        Kategorie subjektu:  stavebník

                Příjemce osobních údajů:  Obec, dotčené orgány, zveřejňování listin

                             Doba uchování:  po dobu existence stavby a 5 let po jejím odstranění

Poplatky

    Agenda:        Poplatek ze psů

                                           Účel:  evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  poplatník

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  10 let

    Agenda:        Poplatek za odvoz komunálního odpadu

                                           Účel:  evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  poplatník

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 let

Správa obce

    Agenda:        Czechpoint

                                           Účel:  agenda vydávání ověřených výstupů z veřejných a neveřejných registrů

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  žadatel o ověřený výstup

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  6 let

    Agenda:        Krizové řízení obce

                                           Účel:  systém krizového řízení

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  člen komise a dotčena osoba

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

    Agenda:        Kácení dřevin

                                           Účel:  povolování kácení dřevin

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  žadatel

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 let

    Agenda:        Životní jubilea občanů

                                           Účel:  zasílání blahopřání k významných životním výročím, narození dítěte

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje, datum narození

                        Kategorie subjektu:  občan obce

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  10 let souhlasy se zveřejněním; seznam jubilantů je průběžně aktualizován;

    Agenda:        Posudky

                                           Účel:  vydání posudků na žádost soudu

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  občan obce

                Příjemce osobních údajů:  Soud

                             Doba uchování:  5 let

    Agenda:        Knihovna

                                           Účel:  zajištění knihovních služeb

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  registrovaná osoba

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 až 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

    Agenda:        Hlášení pobytu obyvatel

                                           Účel:  hlášení pobytu obyvatel

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  osoba ohlašující pobyt

                Příjemce osobních údajů:  Obec, Ministerstvo vnitra ČR

                             Doba uchování:  5 let

Volby

    Agenda:        Evidence vydaných voličských průkazů

                                           Účel:  zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  žadatel o voličský průkaz

                Příjemce osobních údajů:  Obec, okrskové volební komise v době voleb

                             Doba uchování:  5 let

    Agenda:        Volební komise

                                           Účel:  zajištění voleb

               Kategorie osobních údajů:  adresní a identifikační údaje

                        Kategorie subjektu:  člen volební komise

                Příjemce osobních údajů:  Obec

                             Doba uchování:  5 let

Vyvěšeno: 28. 5. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zpět