Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření, kterým byly stanoveny další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo  zdravotnictví  jako správní úřad příslušný  podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona   č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného  zdraví  a  o změně některých  souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen „zákon č.  258/2000  Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do  6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen  a služeb:
  - potravin, pohonných hmot, paliv,
  - hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat,
  - krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  - brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
  - tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
  - opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  - prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek,
  - lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  - provozování pohřební služby, květinářství,
  - provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  - prodej textilniho materiálu a textilní galanterie,
  - servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přistrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  - realitni zprostředkování a činnost účetnich poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  - zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
  - oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  - provozováni pohřebiště, provádění balzamaci a konzervaci, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládáni lidských  ostatků do uren,
  - myčky automobilů,
  pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se  zakazuje  přítomnost  veřejnosti  v provozovnách  stravovacích  služeb,  s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravováni poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 2. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
  - je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
  - prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 3. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu  potravin  se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
 4. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
  - provoz heren a kasin,
  - provoz autoškol,
  - provoz  taxislužby,  s výjimkou  taxislužby  rozvážející  potraviny  nebo  osob  s oprávněním řidiče taxislužby,
  - provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
  - přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
  - přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště.
 1. S účinnosti ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  - osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné čínnosti a
  - cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území Ceské republiky.

lI.

S účinností ode dne  27.  března  2020  od  6:00  hod.  se  ruší  mimořádné  opatření  ze dne 23. března 2020 č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

Ill.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS­ CoV-2 v české republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády  je snaha  o dočasné maximální  omezení  sociálních  kontaktů mezi lidmi, s výjimkou  maloobchodního  prodeje  zboží  a  služeb  v nezbytných  oblastech,  tak  aby  se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocn ní COVID-19.

Celý text mimořádného opatření je zde.

Vyvěšeno: 26. 3. 2020

Datum sejmutí: 11. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět