Navigace

Obsah

Zpět

Veřejné projednání - Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) - 30.7.2019

Dokument ke stažení:

Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101


Příslušný úřad nařizuje veřejné projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek
mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“
podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„zákon“).


Veřejné projednání se uskuteční:


datum: 30. července 2019 od 15.30 hod.
místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva
Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro

 

 

Vyvěšeno: 15. 7. 2019

Datum sejmutí: 15. 8. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět