Obec Zlončice
Obec Zlončice

VYHLÁŠKA č. 8

VYHLÁŠKA č. 8

1. 4. 1998

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZLONČICE Č. 8 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ.

Obecní zastupitelstvo obce Zlončice schválilo dne 18. 3. 1998 podle ustanovení
§ 15 zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ust. § 14 odst. 1, písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona
ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku:

Oddíl I
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Zlončice vybírá tento místní poplatek – poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj.
Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Zlončice.

Oddíl II

Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj podle zákona
č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a vyhl. č. 223/93 Sb., o provozování
hracích přístrojů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího
přístroje.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinnen písemně ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci
poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinnen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO. Právnická osoba, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
3) Při ukončení provozu výherního hracího přístroje oznámí poplatník
správci poplatku do 7 dnů zánik své poplatkové povinnosti.
(Tuto ohlašovací povinnost má poplatník i v případě, že obec mu
poskytne osvobození od poplatku).
Čl. 5
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5000 Kč (slovy pět tisíc) na 3 měsíce.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu hracího přístroje.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti,
a v případě, že je povolení k provozování VHP delší jak 3 měsíce, vždy do 15. dne
prvního měsíce z zpoplatňovaného období, za něž se považuje období 3 měsíců ve
smyslu čl. 5.
Oddíl III

Čl. 8
Ustanovení společná a závěrečná
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,
může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ust. § 37
a § 37a zákona číslo 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo
jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu do konce roku, v němž byl
poplatník o tomto úkonu zpraven.
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení t.j. 1. 4. 1998

 

Louček Jiří
starosta

 

Pokorný Bohumil
zástupce starosty

 

 

Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1
28 29 30 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:131
TÝDEN:131
CELKEM:353135

Svátek

Svátek má René

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den nekupování ničeho

Zítra má svátek Zina

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem