Obec Zlončice
Obec Zlončice

Aktualizace 26.3.2020

26.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo  zdravotnictví  jako správní úřad příslušný  podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona   č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného  zdraví  a  o změně některých  souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen „zákon č.  258/2000  Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do  6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen  a služeb:
  - potravin, pohonných hmot, paliv,
  - hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat,
  - krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  - brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
  - tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
  - opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  - prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek,
  - lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  - provozování pohřební služby, květinářství,
  - provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  - prodej textilniho materiálu a textilní galanterie,
  - servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přistrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  - realitni zprostředkování a činnost účetnich poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  - zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
  - oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  - provozováni pohřebiště, provádění balzamaci a konzervaci, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládáni lidských  ostatků do uren,
  - myčky automobilů,
  pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se  zakazuje  přítomnost  veřejnosti  v provozovnách  stravovacích  služeb,  s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravováni poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
 1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 2. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
  - je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
  - prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 3. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu  potravin  se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
 4. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
  - provoz heren a kasin,
  - provoz autoškol,
  - provoz  taxislužby,  s výjimkou  taxislužby  rozvážející  potraviny  nebo  osob  s oprávněním řidiče taxislužby,
  - provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
  - přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
  - přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště.
 1. S účinnosti ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  - osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné čínnosti a
  - cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území Ceské republiky.

lI.

S účinností ode dne  27.  března  2020  od  6:00  hod.  se  ruší  mimořádné  opatření  ze dne 23. března 2020 č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN.

Ill.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS­ CoV-2 v české republice.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády  je snaha  o dočasné maximální  omezení  sociálních  kontaktů mezi lidmi, s výjimkou  maloobchodního  prodeje  zboží  a  služeb  v nezbytných  oblastech,  tak  aby  se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Celý text mimořádného opatření je zde.

 

ROZHODNUTÍ

hejtmanky  Středočeského kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
č. 3/2020

Podle§ 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 12.3.2020 č. 652 za účelem

vykonávání péče.o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo iiný zákonný zástupce,

nařizuji:

- vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
- vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Toto rozhodnutí zajistí:

 1. Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka", Benešov, Dukelská 1546, se sídlem Dukelská 1546, 256 01 Benešov, IČ 75 033 038
 2. Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, se sídlem Na Karlově 372, 256 01 Benešov, IČ 75 033 054
 1. 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335, se sídlem Preislerova 1335, 266 01 Beroun, IČ 47 515 775
 2. Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun, se sídlem Pod Homolkou 1601, 266 01 Beroun, IČ 00 498 653
 3. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. - St. Boleslav Palachova 337, se sídlem Palachova 337, 25 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 43 750 869
 4. Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora, se sídlem Jahodová 1454, 286 01 Čáslav, pracoviště R. Těsnohlídka 1628, IČ 75 034 832
 5. Základní škola Černošice, příspěvková organizace, se sídlem Pod Školou 447, 252 28 Černošice, IČ 61 385158
 6. Základní škola Jílové u Prahy, se sídlem Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy, IČ 61 387 703
 7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, se sídlem K Rybníku 800, 252 42 Jesenice, IČ 70 107 017
 8. Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace, se sídlem Školní nám. 470, 252 63 Roztoky, IČ 70 854 963
 9. Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420 252 1O Mníšek pod Brdy, IČ 47 005 203
 10. Základní škola český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, 282 01 Český Brod, IČ 46 383 506
 11. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756, se sídlem Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ 75 033 810, pracoviště R. Svobodové 2597, 272 01 Kladno
 12. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115, se sídlem Vodárenská 2115, Kročehlavy, 272 01 Kladno, pracoviště J. Foglara 2343, IČ 75 033 810
 13. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, se sídlem Doberská 323, Rozdělov, 272 04 Kladno, pracoviště Kořenského 380, IČ 61 894 605
 14. Základní škola Kolín li., Bezručova 980, se sídlem Bezručova 980, Kolín li, 280 02 Kolín, IČ 46 390 367
 15. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, se sídlem Prokopa Velikého 633, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČ 48 663 620
 16. Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 682, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 71 008 152
 17. Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, příspěvková organizace, se sídlem U Školky 34012, Žižkov, 284 01 Kutná Hora, IČ 71190 091
 18. Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, se sídlem Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 61 632 244
 19. Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, se sídlem Sídliště 1516/53, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 70 991 332
 20. Mateřská škola „U Broučků" Milovice, se sídlem Dukelská 320/26, 289 24 Milovice, IČ 75 034 468
 21. Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 93/26, 276 01 Mělník, IČ 47 011 319             .
 22. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace, se sídlem Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Ill, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 75 034 034
 23. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres mladá Boleslav, se sídlem Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 70 989 010
 24. Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník, se sídlem V Olšinkách 700, 277 11 Neratovice, IČ 75 001 497
 1. Základní škola Neratovice, 28. řijna 1157, okres Mělník, se sídlem 28. řijna 1157, 277 11 Neratovice, IČ 70 888 094
 2. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R. A. F. 1989 - příspěvková organizace, se sídlem Letců R. A. F. 1989, 288 02 Nymburk, pracoviště Karla Čapka 1968, IČ 70 926 298
 3. Mateřská škola Poděbrady, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 16916, Poděbrady li, 29 01 Poděbrady, IČ 75 030 381
 4. Základní škola Václava Havla Poděbrady Na Valech 45, okres Nymburk, se sídlem Na Valech 45, Poděbrady li, 29 01 Poděbrady, IČ 61 631 485
 5. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75, se sídlem Školní 75, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČ 42 730 422
 6. Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131, se sídlem Školní 131, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČ 70 887 896
 7. 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, se sídlem Okružní 2331, Rakovník li, 269 01 Rakovník, IČ 47 013 991
 8. Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí, se sídlem Komenského náměstí 209, 271 01 Nové Strašecí, IČ 47 014 491
 9. Základní a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník, se sídlem Školní 323, 270 33 Jesenice, IČ 63 804 395
 10. Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Labská 257716, 251 01 Říčany, IČ 03 287 491
 11. Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, se sídlem Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice, IČ 72 086173
 12. Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, se sídlem Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, IČ 70 999 058
 13. Mateřská škola Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno, se sídlem Hlaváčkovo náměstí 22218, 274 01 Slaný, IČ 75 034 701
 14. Mateřská škola Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno, se sídlem Vítězná 1578, 274 01 Slaný, IČ 75 034 719
 15. Mateřská škola Slaný, Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno, se sídlem Cyrila Boudy 284, 274 01 Slaný, IČ 75 034 697
 16. Mateřská škola Slaný, Vančurova 184, okres Kladno, se sídlem Vančurova 184, Kvíček, 274 01 Slaný, IČ 75 034 689
 17. Mateřská škola Vor/ina Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem V Sadě 1900, 258 01 Vlašim, IČ 72 086 572
 18. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 235, 259 01 Votice, IČ 71294520
 19. 1. základní škola Hořovice, se sídlem Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice, IČ 47 515 601
 20. 5. mateřská škola Dobříš, se sídlem Jeřábová 613,263 01 Dobříš, IČ 61100 307
 21. Mateřská škola Kolín li., Kmochova 335, se sídlem Kmochova 335, Kolín li, 280 02 Kolín, IČ 48 665 274
 22. spolek SOSák, se sídlem Na Paloučku 21, 250 84 Sibřina, IČ 26 544 849.

Odůvodnění

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících na  území Středočeského kraje, souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. 3. 2020 na základě prokázání výskytu koronavitu, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmance kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

Tímto rozhodnutím se zrušuje rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nozového stavu č. 1/2020 ze dne 17. 3. 2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. 03. 2020 v 06.00 hod.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

Celý text rozhodnutí je zde.

Datum vložení: 26. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2021 1:12

Praktické info

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:112
TÝDEN:431
CELKEM:414586

Svátek

Svátek má Lumír

Zítra má svátek Horymír